Kosova Amerikan Üniversitesi

Kosova Üniversiteleri Mimarlık Fakültesi

Kosova Üniversiteleri Mimarlık Fakültesi

Mimarlık yaratıcılık, analitik ve soyut düşünme aynı zamanda disiplin gerektiren bir bölümdür. Zor şartlar uykusuz gecelere rağmen bu mesleğe devam eden kişiler yaratma içgüdülerinden dolayı bırakamadıklarını söylerler. Mimarlığın merkezinde insan vardır. Etrafını gözlemleyerek bulunduğu çevrenin koşullarına uygun insanların daha iyi yaşayabileceği yapılar tasarlarlar. Bu sebeple çok iyi birer gözlemci olmak zorundadırlar. Barınma insanoğlunun en öncellikli ihtiyaçlarından olduğundan mimarlık en köklü mesleklerdendir. Mimarlık yaşam alanları yanı sıra onların etrafındaki çevreyi tasarlayan bunu yaparken doğadan ve etrafından örnek alan meslek grubudur.

Kosova Üniversiteleri Mimarlık Fakültesi’nde birinci sınıfta öğrencilere nasıl soyut düşünülmesi gerektiği çevrelerinde ki mekanları boşluk-doluluk kavramları üzerinden daha önce deneyimlemedikleri şekilde algılamaları öğretilmektedir. Bunların yanı sıra en önemli olan karşılaştıkları tasarımlarda ve kendi yaptıkları tasarımlara ”Neden?” sorusuyla yaklaşmaları öğretilmektedir. Mimarlıkta Neden? sorusu çok önemlidir. Yapılan tasarımda her şey bir nedene bağlanmalıdır. Öylesine ortaya çıkamaz tasarım süreci belirli nedenler doğrultusunda birbirini izler. Hiçbir şey aniden var olamaz. Birinci sınıfla birlikte öğrenciler tasarımlarına modellemeye maket yapmayı öğrenir. Maketlerde yaratıcılığın yanı sıra farklı malzeme kullanımları da önemlidir. İkinci sınıfta mimari teknik çizimler okulumuzun deneyimli hocaları tarafından öğretilir. Mimarlığın en önemli dersidir. Bu derste çizgi kalitesi çok önemlidir. Mimarlığın temel çizimleri olan plan ve kesittin nasıl çizildiği, çizilirken nelere dikkat edilmesi gerektiği öğretilir. Üçüncü sınıfta tasarımlarını okulumuzun kapsamlı bilgisayar laboratuvarlarında 3 boyutlu çizim programlarında modellemeyi öğrenirler.4. sınıfta ise geçmiş dönemlerde elde ettikleri deneyimlerle bitirme projelerini teslim ederler. Kosova Üniversiteleri Mimarlık Fakültesi ders içeriklerini oluşturan bu konular öğrencilerin yaratıcılığını arttırmak amaçlıdır.

Kosova Üniversiteleri Mimarlık Fakültesi Avrupa Temelli Eğitim

Kosova Priştine Universum Üniversitesi’nin öğrencilerine sağladığı imkanlar Avrupa’nın en iyi okullarıyla eş değerdir. Öğrencilerin tasarım stüdyoları modern ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilecek şekilde tasarlanmış, akademik kadrosunun kalitesi sebebiyle yurtiçi ve yurtdışından birçok öğrenci tarafından tercih edilmektedir. Kendi ülkenizde istediğiniz bölümü kazanamamış olabilirsiniz bu hayallerinizden vazgeçmeniz anlamınıza gelmez. Kosova Priştine Universum Üniversitesi’ne girebilmek için lise diplomanız olması yeterlidir. Herhangi bir taban puanı gerekmemektedir. Aldığınız diploma Avrupa Birliği Ülkelerinde geçerlilik sağlamaktadır. Kosova Üniversiteleri Mimarlık Fakültesi eğitim programına danışmanlık hizmetimiz sayesinde siz de dahil olabilirsiniz. Üniversitemizde Sırpça, Hırvatça ve Türkçe dillerinde eğitim verilmektedir. Türkiye’den birçok öğrenci hem mesafe olarak yakınlığından hem uygun olmasından dolayı kültürlerin birbirine benzerliği sebebi ile tercih etmektedir. Kosova Üniversiteleri Mimarlık Fakültesi verdiği Avrupa temelli eğitim sistemi ve deneyimli kadrosuyla öğrencilerini mesleklerine en iyi şekilde hazırlamaktadırlar. Mezun olan Mimarlık öğrencilerimizin üniversitenin onlara kattığı değerleri ve bilgileri meslek hayatlarında bir çok yerde işe yarayacağını ve kendi meslek grubundan olan kişilerin önüne geçireceğini göreceklerdir.

Kosova Priştine Üniversitesi’ne kayıt olmak üniversite hakkında merak ettikleriniz, almak istediğiniz yabancı dil programları hakkındaki tüm bilgileri ve daha fazlasını Eurostar Yurtdışı Eğitim Danışmanlık Hizmeti en hızlı ve ekonomik şekilde sizlere sunacaktır.

Mimarlık mesleği, insanlığın kültürel mirasının ayrılmaz bir parçasıdır. Büyük sosyal ve kültürel öneme sahiptir ve dünya çapında birçok inşaat mühendisliği projesini finanse etmiştir. Mimarlık, mimari tasarım, inşaat, bahçecilik ve şehir planlamasını birbirine bağlayan yaratıcı ve akademik bir disiplindir. Mimarlık fakültesi her ülkede en önde gelen tasarım eğitim merkezidir. Öğrencilere profesyonel mimarlar, iç mimarlar, peyzaj mimarları ve inşaat mühendisleri olmayı öğretir.

1990’lardan beri Kosova’nın dört üniversitesinde mimarlık fakültesi kurulmuştur: Priştine Üniversitesi, Mitrovica Üniversitesi, Dibertovc Üniversitesi ve University of Dibertovc Prizren. Mostafa Mahmut-Paşa, 2011 yılında 84 öğrenci ile birinci sınıfa başladığında Priştine Üniversitesi’nin rektörüydü. İkinci sınıf, 2012’de 100’den fazla öğrenciyle başladı. Mimarlıkta şehir planlama, iç tasarım, peyzaj mimarlığı, inşaat yönetimi, inşaat mühendisliği ve teknik yönetim olmak üzere yedi farklı alan vardır. Tüm dersler İngilizce ve Arnavutça dillerinde verilmektedir.

Tüm fakülteler AFades ve MAA tarafından akredite edilmiştir. AFades, Arnavutluk’taki üniversiteleri akredite etmek için kar amacı gütmeyen bir dernek olan Arnavut Eğitim Akreditasyon Kurumu’dur. MAA, bölgedeki sekiz ülkedeki (Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ) üniversiteleri akredite eden Yüksek Öğrenim için Akdeniz Akreditasyon Derneği’dir. MAA, yükseköğretim kurumlarını akademik özgürlük ve kalite kontrol gibi temel değerlere göre değerlendirir. Akreditasyon seviyelerini belirlerken finansal sürdürülebilirliği de göz önünde bulundurur.

Mimarlık dersleri tüm fakülte seviyelerinde verilmektedir- lisans (üç yıl), yüksek lisans (iki yıl) ve yüksek lisans (iki yıl). Tüm kurslar, sağlam bir eğitim geçmişine sahip yetkin profesyoneller olmaları için mimarları eğitmek için tasarlanmıştır. Öğrenciler, gelecekteki kariyerleri için gerekli becerileri kazanmak için teori ve uygulama oturumlarının bir karışımını alırlar. Bu nedenle, öğrencilerin mezun olduktan sonra kariyerleri için iyi bir temele sahip olabilmeleri için tüm dersler hem teoriye hem de uygulamaya dayalıdır.

Fakülteler, en iyi öğrenci tasarımlarının üniversite personeli tarafından inşa edilmek üzere seçildiği yıllık yarışmalara ev sahipliği yapar. Kazananlar tasarımlarını mimarlık-hükümet yetkilileri, akademisyenler ve endüstri profesyonellerinden oluşan farklı sektörlerden temsilcilerden oluşan bir jüriye sunar. Tasarım ödülleri, 2013 yılından bu yana Priştine Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Ödül Töreni’nde her yıl seçkin öğrenci tasarımlarına verilmektedir.

Mimarlık mesleği, fakültenin yüksek kaliteli eğitim programları boyunca sürdürüldüğü için Kosova’daki en önemli sanat dallarından biridir. uzun yıllar. Priştine ve Yakova gibi büyük şehirlerde yükselen emlak değerleri nedeniyle mimarlar yüksek talep görüyor. Bu nedenle, Kosova’nın yüksek öğretim sistemi içinde bu ana çalışma alanını sürdürmek isteyen mezunlar için büyük bir potansiyel var.

Kosova’da Mimarlık Eğitimi Almak!

Mimarlık, dünya çapında oldukça takip edilen bir eğitim biçimidir. Dünyanın her yerindeki ilkokullarda ve kolejlerde bulunabilir. Bir binanın tasarımı, mimarisi ve mühendisliği okullarda en çok uygulanan derslerden bazılarıdır. Ancak mimarlık eğitimi her ülkede mevcut değildir; her ülkenin ekonomik ve sosyal durumuna bağlıdır. Buna ek olarak, mimarlık eğitimi önyargılı olabilir, cinsiyete dayalı olabilir ve belirli bir mimari harekete dayalı olabilir.

1999 NATO bombalamasından sonra, Kosova mimarlık eğitimini geliştirmeye başladı. Hükümet, altyapı inşası gibi diğer şeylere göre eğitime öncelik vermeye başladı. Bu, vatandaşları yıllarca savaştan sonra hayatlarına yeniden başlamaya teşvik etmek için yapıldı. Yeni eğitim sistemi, savaştan sonra pratiklik ve sürdürülebilirliğe odaklanarak geliştirildi. Sistem, evler ve okullar inşa etmek için yerel malzemelerin ve vasıflı işgücünün kullanımını teşvik etmektedir. Vatandaşları düşük maliyetli ama kaliteli binalarda yaşamaya teşvik eder. Devam eden savaş, mimarlık eğitimindeki bu değişimi teşvik etti; öğrenciler artık hayatta kalmak için nasıl bina inşa edeceklerini öğrenmek zorundaydılar.

Normal şartlar altında, öğrencinin bir mimarlık okulundan mezun olması, ona bu alanda yüksek dereceli bir iş garanti ederdi. Ancak, öğrenciler artık NATO’nun savaş stratejisine uygun olarak evler ve okullar inşa etmek için eğitiliyorlar. Bu gerekliydi çünkü savaş Kosova’daki iki üniversite hariç tüm üniversiteleri yok etti; ikisi de Priştine’de bulunuyordu. Savaş sırasında Kosova’daki tüm üniversiteler aynı anda kapatıldı ve yıkıldı. Bu, insanları bir derece istiyorlarsa kendi ülkelerinin dışında yüksek öğrenim aramaya zorladı. Bu, mimarlık derecelerinin artık Kosova’da bir üniversiteye gitmeden alınabileceği anlamına geliyor.

Eğitim stratejisindeki bu değişiklik nedeniyle, mimarlık dereceleri artık Kosova’da bir üniversiteye gitmeden alınabiliyor. Ancak bu, savaş sırasında tüm mimari bilgi üniversitelerinin yıkıldığı anlamına gelir. Bu, eğitimli vatandaşların eksikliği nedeniyle gerekli olmasına rağmen, böyle bir tarihi fırsatın sonsuza dek kaybedilmiş olması utanç verici. Normalde, bir ülke yeterli eğitim olanaklarına sahip olmadığında, hükümeti daha yüksek maaşlar veya burslar sunarak vatandaşları kendilerini eğitmeye teşvik edebilir. Bir savaştan sonra tüm eğitim kurumları yok edildiğinde bu tür şeyleri teşvik etmek zordur.

Mimarlık her geçen gün popülerlik kazanıyor; şimdi Kosova gibi yıkılan şehirleri yeniden inşa etmek için kullanılıyor. 20 yıllık BM yönetiminden sonra, 15 yıllık ihtilaftan sonra şimdi Kosova’da mimarlık dereceleri yeniden öğretiliyor. Devam eden savaş, bugün Kosova’da yaşayan birçok vatandaş için hala zorluklar getiriyor – bu yüzden mimarlık eğitimi onlar için şu anda çok önemli.

Adres: Katip Mustafa Çelebi mahallesi Mavi Han İstiklal Caddesi No: 49 D:kat:5  Taksim/İstanbul

Telefon: (0212) 709 87 09 iletişim için tıklayınız

Puanla
[Total: 0 Average: 0]

Tarafından desteklenmektedir WordPress. Tarafından tasarlanmıştır WooThemes

Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram  ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!