Kosova'nın Eğitim Sistemi

Kosova’nın Eğitim Sistemi

Kosova’da eğitimin genel amacı hedeflerini belirmede, bilinçli toplum oluşturmaya ekonomik anlamda katkı sağlayacak ve dünyaya açılıp keşfetme üzerine kurulmuştur. Kosova daha çok gelişebilmek ve ülke adına katkı sağlayabilmek için öğrenim hayatına erkenden başlamaktadır. Çocuklar ilk eğitimine 3 ve 6 yaş arasında başlayıp taze zihinlerin daha çok geliştirmeği hedeflemiştir. Kosova tarih öncesi de birçok farklı kültür ve ülkeleri barındığı için farklı şehirlerinde öğrenciler Sırpça ve Arnavutça eğitim verilmektedir. Ayrıca Müslüman kesiminde yoğun olduğu Kosova’da Türkçe eğitimde verilmektedir. Buna bağlı olarak da öğrenciler ortaokul ve lise dönemi ise 3 ve 4 senelik bir eğitim sürecinden geçmektedir.

Kosova’da eğitim sistemi’nin öğrencilerin okul öncesi eğitiminde çocukların bireysel gelişimini dikkatli ve sürekli destekleme, bireysel kurallar ve disiplin bozulmayacak şekilde sosyalleşmelerini sağlamak ve kendilerini özgür ve rahat biçimde ifade etmelerinde yer vermektedir. Çocukların merak, hayal gücü ve yaratıcılıklarını geliştirerek gerçek hayattaki olayları anlaya bilmesini de hedeflemiştir. Öğrencilerin kendi toplumlarının geleneklerini ve kültürel koruma, farklı kültürlerin geleneklerine ve insanlarına saygı duyma Kosova’da eğitim sistemi’nin içindedir. Eğitimin genç bireylerde toplumun yeniden düzenlenmesi ve refahına sağlaması ve kişisel başarıları ile kendini geliştirerek ülke ve topluma katkıda bulunmasına önem vermektedir. Eğitim sonrası veya eğitim süresince öğrencilerin bilgi ve birikimlerini, becerilerini yaratıcı bir şekilde kullanmaları problemleri çözme süresince bireysel ya da toplu birlik ve beraberlik içinde katılıp oluşan problemi çözmek için gerekli eğitimi vermektedir. Kosova halkı artık bilim, teknoloji, kültürdeki yeni gelişmeleri, merakları uyandırma konusunda öğrencilere pozitif tutum çerçevesinde yardımcı olmaktadır.

Toplumsal Değerler

Ortaöğretim ve lisede ise öncelikli amaç, öğrencilerin yetişkin hayatlarında geleceğini kolaylaştırmasını sağlayacak mesleklere yönelmesini ve onları bu mesleklerde hazırlayarak güvence altına almak öncelikli hedefler arasında yer almaktadır. Ayrıca toplum içinde mevcut olan ideolojik ve toplumsal değerleri ve bu değerlerin farkına vararak kendilerine katkıda bulunmaları hedeflenmiştir. Ayrıca 2002 yılında yürülüğe giren yeni kanunda velilerin ilkokul ve ortaokul çocuklarının eğitim hakkının elinden alınamayacağını bakanlık tarafından kanunla iletilmiştir. Her çocuğun kendi dilinde eğitim görme hakkının olduğu da yine bu konunla açıklanmıştır. Kosova’da eğitim sistemi sonuç olarak üstüne düştükleri bu amaçlar doğrultusunda öğrencilerin toplumsal değerler içerisinde kendilerini geliştirmeleri gerektiğini böylelikle eğitimde farklı değerler kazanma ülke adına toplum için saygılı, sorumluluk sahibi, kendinin sürekli geliştire bilme, farklı değerleri ve kültürleri tanıma ve onlara saygı duymak en önemlisi topluma layik bir birey yetiştirmek Kosova için önceliktir.

Kosova’da ilkokul ve orta okul eğtimi tamamlayan öğrenciler üniversite konusunda gelişmiş ve her zaman kendilerini geliştirip ileriye taşıyacak üniversite ve üniversite eğitimi bulunmaktadır bunlardan öncelikle ilk akla gelen Kosova Priştine Universum Üniversitesi Kosova’nın merkezinde bulunup ilk araştırma merkezi olarak da bilinmektedir. Fakültesi, sosyal imkanları profesör ve doçentlerden uluşan uzaman eğitmenleri ile önemli üniversiteler arasına girme konusunda önemli adımlar atmaktadır Burada eğitim almak isterseniz de bu konuda gerekli bilgi ve desteği EuroStar Yurtdışı Eğitim Danışmanlık Hizmeti yardımı ve bilgi birikimlerinden faydalanıp geleceğinize yön verebilirsiniz.

Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!