Kosova Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Kosova Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Kosova Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Hukuk fakültesi, toplumda bireylerin kendi aralarında ve devletle aralarındaki ilişkiyi düzenleyen, olası anlaşmazlıkları çözmeye yönelik oluşturulmuş anayasaları düzenleyen hukukçular yetiştirir. Kosova Üniversitesi Hukuk Fakültesi, öğrencilerini çağdaş, yenilikçi düşünce yapısını aktararak alanında başarılı sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmeyi hedefler. Öğrenciler üniversiteye adım attıkları ilk günden itibaren “Adalet” kavramının niteliklerini öğrenir ve bu yönde idealist bir görüşe sahip olurlar.

Hukuk fakültesine başvuran öğrencilerin başarılı olması için İngilizce, sosyoloji, felsefe gibi derslere ilgili olması gereklidir. Aynı zamanda sabırlı olmak, realist olmak, okumayı ve araştırma yapmayı sevmek, kuvvetli ikna yeteneğine sahip olmak gibi kişisel özelliklere sahip olması gereklidir. Kişinin güçlü bir hafızaya, analitik düşünme ve çözüme ulaşabilme konusunda yetenekli olması da başarı yolunda güçlü etkenlerdir. Kosova Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri eğitim süresi boyunca; anayasa hukuku, medeni hukuk, idari hukuk, ticaret hukuku, borçlar hukuku gibi pek çok mesleki bilgi edinebileceği dersler görür. Üniversitemiz son derece profesyonel eğitim kadrosuyla yıllardır binlerce öğrencinin eğitim yuvası olmuştur. Bu konuda çevresinden ve yurt dışından oldukça ilgi görmektedir. 4 yıllık lisans eğitiminin sonunda öğrenciler “avukat”, “hakim” ve “savcı” kimliğine kavuşurlar. Bazı öğrenciler mesleki hayata yönelirken bazıları araştırmacı olarak kalır akademik anlamda kendilerini geliştirirler. Akademik alanda devam edecek öğrenciler, üniversitemizde bulunan doktora ve yüksek lisans programından da yararlanarak eğitimlerine aynı kalitede devam edebilirler. Öğrenciler eğitim hayatları boyunca danışmanları tarafından kontrol altında tutulur ve öğrencinin başarısız olma durumuna yönelik çözümler yine danışmanlar tarafından sağlanır.

İngilizce Program

Kosova Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni tercih etmek isteyen pek çok öğrencinin kafasında eğitim programının hangi dilde verildiğiyle ilgili sorular oluşmaktadır. Kosova Üniversitesinin Türkiye’den çok sayıda öğrencisi bulunmaktadır. Bu yüzden üniversitemizde İngilizce ve İngilizce Program olmak üzere iki çeşit eğitim hizmeti bulunmaktadır. Bunun yanında İngilizce, Almanca ve Kosova şehrinde konuşulan Sırpça ve Arnavutça ek dersler alarak yeni lisan kazanmanız mümkündür.

Kosova Priştine Universum Üniversitesi’nin bulunduğu Priştine şehri yurt dışından gelen pek çok öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. Kültürel zenginliği, tarihi yapıları ve misafirperver şehir sakinleriyle birlikte üniversite öğrencisi için ideal kimlik kazanmıştır. İdealist misyonu ve yenilikçi, çağdaş düşünceleriyle Avrupa Standartlarında bir üniversite olarak, 40.000’ den fazla öğrencinin eğitim merkezidir. Alanında uzman eğitmenleriyle oldukça iddialı bir üniversitedir.

Eğer sizde Kosova Üniversitesinin yüksek kalitedeki eğitiminden yararlanmak istiyorsanız EuroStar Eğitim Danışmanlık Hizmeti olarak sizi bilgilendirmekten ve en uygun şekilde yönlendirmekten memnuniyet duyarız. Eğitim ve öğretim hayatınıza yurt dışında devam etmek için size basamak olacak ve bu süre boyunca sizi yalnız bırakmayacağımızdan emin olabilirsiniz. Geleceğiniz için pek çok umut ışığını barındıran Kosova Üniversitesinde hayallerinize bir adım daha yakın olmak için yapmanız gereken tek şey bize ulaşmak.

Kosova Üniversitesi (UoK), Kosova Cumhuriyeti’ndeki tek devlet üniversitesidir. 2008 yılında Kosova Üniversite Sistemi (UKS) çatısı altında bağımsız bir üniversite olarak kurulmuştur. Ana kampüs Priştine’dedir, ancak Peja ve Gorno’da da kampüsler vardır. UoK, hukuk, ekonomi, siyaset bilimi, iletişim ve bilgi sistemleri ile beşeri bilimler ve sosyal bilimlerde lisans, yüksek lisans ve doktora dereceleri sunar.

Nisan 2008’de Kosova Parlamentosu, Kosova Üniversitesi’ni kuran yasayı onayladı. Sırbistan ve Kosova hükümetleri arasındaki anlaşma, kısmi egemenliğin Kosova Cumhuriyeti’ne devredilmesini içeriyordu. Karşılığında, Kosova Cumhuriyeti, kendi topraklarında eğitim kurumlarının geliştirilmesine mali ve personel aracılığıyla katkıda bulunacaktır. UoK, ülkenin her yerinden çeşitli kültürleri bir araya getiren bir kurum olarak kabul edilir.

UoK, hukukta çok çeşitli lisans, yüksek lisans ve lisansüstü programlar sunmaktadır. Hukuk-siyaset bilimi- uluslararası ilişkiler- kamu yönetimi- medeni hukuk ve uluslararası hukuk sistemleri- karşılaştırmalı hukuk- İngilizce ve diğer dillerde lisans dereceleri verilmektedir. Yüksek lisans dereceleri hukuk, ekonomi, siyaset bilimi, kamu yönetimi ve yönetimi ile güvenlik çalışmalarında mevcuttur. Doktora programları ayrıca hukuk, anayasa hukuku ve hukuk teorisi gibi uzmanlıklarla hukukta da mevcuttur.

UoK’dan alınan tüm hukuk dereceleri, Avrupa Konseyi’nin Avrupa Akademik Akreditasyon Komitesi (CERTAIN) tarafından akredite edilmiştir. Bu akreditasyon, mezunların Avrupa kurumlarında başarılı kariyerlere sahip olmaları için çok önemlidir. Ayrıca mezunların lisans programlarını bitirdikten sonra Avrupa’da iş bulabilmeleri için işe yerleştirmelerine de yardımcı olur. Akreditasyon için asgari koşul, her üniversitenin Avrupa Konseyi Daimi Yüksek Lisans derecesini tamamlamış en az beş akademik personele sahip olmasıdır. Akreditasyon prosedürleri yerinde gerçekleştiğinde, beş akademik personel de doktorasını Avrupa Konseyi Daimi’nde tamamlamış olmalıdır. Bu akreditasyon prosedürleri sırasında, harici bir denetçi, BELİRLİ’nin gerektirdiği minimum standartları karşıladığından emin olmak için üniversitenin kayıtlarını inceler. Bu süreç tamamlandığında, CERTAIN, UoK’nin tüm dereceleri için tam olarak akredite olduğunu kabul eder.

UoK, sekiz yıl önceki kuruluşundan bu yana kaliteli eğitim sağlama yönünde önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Kurumun şu anda hukuk, ekonomi, siyaset bilimi, iletişim ve bilgi sistemleri yönetimi, eğitim ve beşeri bilimler ve sosyal bilimler fakülteleri dahil olmak üzere yedi üniversite ile tek bir çatı altında yedi akademik bölümü bulunmaktadır. UoK’daki hukuk fakültesi, hem öğretim hem de araştırma konusundaki yüksek standartları nedeniyle Güneydoğu Avrupa’daki en iyi kurumlardan biridir. UoK’dan herhangi bir derece almakla ilgileniyorsanız, kampüste sizi bekleyen birinci sınıf bir eğitim bulacaksınız.

Kosova’da Hukuk Eğitimi

Kosova ülkesi, Avrupa’nın Balkanlar bölgesinde yer almaktadır. Yaklaşık 2 milyonluk bir nüfusa sahiptir ve çok çeşitli kültürlere ev sahipliği yapmaktadır. Kosova’daki hukuk sistemi, yürütme, yasama ve yargı olmak üzere üç koldan oluşmaktadır. Her üç şube de birbirinden bağımsız olarak çalışır ve her yargı düzeyi için bir mahkeme sistemi vardır. Ayrıca askeri mahkemeler ve uluslararası mahkemeler için özel mahkemeler bulunmaktadır. Kosova’daki hukuk eğitimi sistemi, mevcut sorunları çözmeye ve ülke vatandaşları için daha iyi bir gelecek inşa etmeye yardımcı olabilecek yetkin avukatlar yetiştirmektedir.

Kosova’daki hukuk sistemi, Sırp hukuk sisteminden bağımsızdır. Aslında, ülkenin geleceğini şekillendirmeye yardımcı olan bir dizi protestodan sonra 2008’de kabul edilen kendi Anayasası var. İki ana mahkeme vardır: İnsan Hakları Mahkemesi ve Etnik Toplulukları Koruma Özel Mahkemesi. Ayrıca, yerel, genel ve yüksek olmak üzere üç düzeyde yargı yetkisine sahip askeri mahkemeler bulunmaktadır. Anayasa Mahkemesi, yargı dalındaki tüm davalarda yargı yetkisine sahip en yüksek mahkemedir. Hükümet içindeki bakanlıklar ve kurumlar içindeki düzenlemeler ve prosedürler üzerinde yargı yetkisine sahip idari mahkemeler de vardır.

Öğrencilerin hukuk mesleğini öğrenmek için resmi veya özel liselere gitme seçeneği vardır. Devlet okulları ücretsizdir ve sosyo-ekonomik statü veya aile koşullarından bağımsız olarak Kosova’da yaşayan herkes tarafından erişilebilir. Bu okullar devlet fonu alır, böylece öğrenim masrafları minimum düzeyde olabilir. Özel hukuk okulları daha pahalıdır, ancak yalnızca nitelikli öğrencilerin katılabilmesini sağlar. Özel hukuk fakültesine gitmek, işe alım sürecinde sizi diğer adayların önüne geçirir.

Liseyi bitirdikten sonra, avukat adayları özel hukuk fakültesine gitmeyi veya bir kamu hukuk okulunda ek eğitim almayı düşünmelidir. Kosova’da avukat olmak, sınırlı fırsatların yanı sıra özel hukuk okullarında ek eğitim almış adayların sert rekabeti nedeniyle zordur. Adaylar, bir kamu hukuk fakültesine devam etmenin onları işe alım sürecinde diğer adayların önüne geçirmeyeceğini bilmelidir. Bunun yerine, avukat olarak işe alınmak istiyorsanız özel hukuk fakültesine gitmek en iyisidir.

Kosova’daki hukuk eğitimi sistemi, bağımsız bir ulus olarak geleceklerini şekillendiren son olaylar nedeniyle hızla gelişiyor. Öğrenciler artık hukuk sistemleri hakkında bilgi edinmek ve yetkin avukatlar olmak için birçok fırsata sahipler. Özel hukuk fakültesine gitmek, avukat olarak iş başvurusunda bulunurken size bir avantaj sağlayacaktır, çünkü o kurum kamudan daha fazla devlet fonu alır.

Adres: Katip Mustafa Çelebi mahallesi Mavi Han İstiklal Caddesi No: 49 D:kat:5  Taksim/İstanbul

Telefon: (0212) 709 87 09 iletişim için tıklayınız

Puanla
[Total: 0 Average: 0]

Tarafından desteklenmektedir WordPress. Tarafından tasarlanmıştır WooThemes

Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram  ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!