Universum Üniversitesi

Kosova Üniversitesinde Hukuk Fakültesi

Kosova’da Hukuk Eğitimi Almak

Kosova Üniversitesinde Hukuk Fakültesi ; Kanun, bir toplumun nasıl işlediğini belirleyen kurallar bütünüdür. Başka bir deyişle, yasalar toplumun sorunsuz çalışmasını sağlamak için gereklidir. Kanunlar hükümetler tarafından oluşturulduğu ve sürdürüldüğü için hukuk okumak toplumda değişim yaratmaya yardımcı olmak için harika bir yoldur. Hukuk alanı genellikle dünyadaki okullarda ve kolejlerde incelenir. Hukuk çalışmasına hukuk denir ve hem lisans hem de lisansüstü seviyelerde takip edilebilir. Bir hukuk eğitimini tamamlamak, onu üstlenen kişi için son derece faydalı olabilir.

Hukuk okurken öğrenciler çok çeşitli konuları kapsar. Farklı ülkelerin hukuk sistemlerinin tarihini ve ilkelerini öğrenirler. Öğrenciler ayrıca mevzuat, yargı ve ekonominin rolleri, kurumsal ilişkiler ve iş kanunları hakkında bilgi edinirler. Öğrenciler ayrıca ceza muhakemesi ve kovuşturma ile uluslararası hukuk hakkında bilgi edinirler. Buna ek olarak, öğrenciler akademik ödevler ve araştırma ödevleri hazırlamak için yazılım kullanmayı da öğrenmelidir. Bu, çalışmalarının titiz, etkili ve başarılı olmasını sağlar.

Bir hukuk eğitimini tamamlamanın, uzmanlık alanınızda sağlam bir teorik temel ve pratik bir temel sağladığını unutmamak önemlidir. Bunun nedeni, tüm hukuk sistemlerinin geçmiş davalardan ilham alması ve zamana direnen ilkeler üzerine inşa edilmiş olmasıdır. Hukuk çalışma alanınızı etkileyen kuralları, yasaları ve düzenlemeleri anlamak da hayati önem taşır, böylece bu bağlamda değişimi etkin bir şekilde savunabilirsiniz. Bunu takiben, belirli durumlara uygun yasal belgeler hazırlayabilmeniz için geçerli tüzükleri, emsalleri ve içtihatları araştırmanız gerekir. Sonuçta, bu sizi mükemmel bir avukat yapar, çünkü geçerli yasalara bağlı kalarak mahkemede insanları temsil edebileceksiniz.

Mükemmel bir avukat olmak için, eğitiminizi sürdürürken katı akademik gereklilikleri tamamlamanız gerekir. . Örneğin, tamamı Kosova’daki BELLS programları için eğitim müfredatının bir parçası olan İngilizce dil sözdizimi, dilbilgisi, yazım ve kelime bilgisinde yetkin olmalısınız. Ayrıca medeni usul, ceza hukuku, anayasa hukuku ve uluslararası hukuk ile ilgili kursları tamamlamanız gerekecektir – bunların tümü, KRAVV Üniversitesi’nden HUKUK dereceleri için derece gereksinimlerinizin bir parçasını oluşturur. Ayrıca, yasal belgeler hazırlarken çalışma alanınızla ilgili ekonomik gerçekleri anlayabilmeniz için ekonomi üzerine kursu tamamlamanız gerekir. Ayrıca, çeşitli kaynaklardan elde edilen kanıtlarla desteklenen sağlam akıl yürütme yoluyla hukuk noktalarını etkili bir şekilde tartışabilmeniz için mantık kurslarını da tamamlamanız gerekir. Tüm bunlar gelecekteki avukatlık kariyeriniz için mükemmel bir temele dönüşüyor!

Hukuk sürekli gelişen bir alandır; bu nedenle Kosova’nın hukuk sisteminin hala gelişmekte olduğunu ve gelecekte daha fazla değişikliğe uğrayacağını hatırlamak önemlidir. Örneğin: Kosova’yı bu yıl içinde bağımsız bir devlet olarak resmi olarak ilan etmesi üzerine Arnavutların mı Kosovalıların mı yönetmesi gerektiği konusunda şu anda tartışmalar var. Ek olarak, mevcut tartışmalar, Kosova’nın NATO’ya katılması mı yoksa Rusya’nın komşu ülkelere karşı son zamanlardaki saldırganlığı göz önüne alındığında tarafsız kalması mı gerektiğine odaklanıyor. Buna ek olarak, Kosova’nın bu noktada iç işlerini yönetmek için bir dizi uluslararası anlaşmayı kullanan bir anayasası hala yok.

Hukuk eğitimini tamamlamak, öğrencilere uzmanlık alanlarında hem sağlam bir teorik temel hem de pratik bir temel sağladığından son derece faydalı olabilir. Hukuk okuyan öğrenciler, uzmanlık alanlarında sağlam bir teorik temelden ve pratik bir temelden yararlanırlar. Ek olarak, eğitiminizi sürdürürken sıkı akademik gereklilikleri tamamlamak, işinizi gerçek yaşam durumlarına uygularken sağlam ve güvenilir olacağını garanti eder.

Hukuk, toplumun refah seviyesini yüksek seviyede tutmak ve toplum içi ya da toplum ile devlet arasında oluşabilecek olumsuzlukları ortadan kaldırmak için hazırlanmış yasalar bütünüdür. Hukuk fakültesi ise, bu yasalar sonucu oluşan problemlere çözüm üretmek ve araştırmayla görevlendirilmiş bireyler yetiştirmeyi hedefler. Kosova Üniversitesinde Hukuk Fakültesi, bireylerin birbirleriyle ve kamuyla olan hukuki ilişkiyi kavramsal ve uygulama becerisini bir arada öğretmeyi hedefler. Üniversitemiz hukuk bölümünü tercih edecek öğrencilerin; mantık, felsefe, sosyoloji gibi sözel ağırlıklı derslerde başarılı olduğu takdirde tercihte bulunmasını önerir. Aynı zamanda öğrenci adayının sabırlı olması, ikna kabiliyetinin yüksek olması, iyi seviyede dil becerisine sahip olması ve kuvvetli sevgilerinin olması da aranan özellikler arasındadır.

 Köklü bir geçmişi olan üniversitemizde, pek çok saha çalışmalarında bulunmuş değerli öğretmenlerimiz, bilgilerini aktarırken sürekli değişmekte ve gelişmekte olan günümüz şartlarını unutmuyoruz. Öğretmenlerimizin deneyimlerinin, en güncel hukuk yasa ve kanunlarla harmanlayarak öğrenciye aktarıyoruz. Çağdaş hukuk anlayışında, toplumun özgür, huzurlu ve uyumlu bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmesi en önemli kuraldır. Kosova Priştine Universum Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bu kuralı temel alarak oluşturduğu vizyonla öğrencilerimize en üst seviyede eğitim ve öğretim hayatı sunar. Öğrenciler eğitim sürecine hukuk felsefesi, anayasa hukuku, hukuk tarihi, sosyoloji dersleriyle başlayarak ceza hukuku, ticaret hukuku, vergi hukuku, idare hukuku, borçlar hukuku, medeni hukuk gibi birçok mesleki derslerin bulunduğu programla dört yıllık lisans süresini tamamlarlar.

Eğitim süresi boyunca öğrenci bilgiyi araştırma, sorgulama yöntemleriyle öğrenmeye yöneltilir. Kosova Üniversitesinde Hukuk Fakültesi, öğrencilerine pek çok uygulamalı eğitim olanağı da sunar. Bunlardan biri, üniversitemizde oluşturulmuş gerçeğiyle birebir olan mahkeme salonlarında, öğrencilere mesleki hayatlarında karşılaşacakları ortam yansıtılır. Öğrenciler verilen hayali davalar dönem boyu yaptıkları araştırmalar sonunda karşı karşıya gelerek öğretmenlerin takibinde davayı kazanmaya çalışırlar. Bir diğer imkân ise okulumuzda eğitmenlik yapan aynı zamanda mesleki hayatlarına devam eden öğretmenlerimizle birlikte gerçek bir davaya tanıklık edebilir ve deneyim kazanabilir. Tüm bu eğitim sürecinin sonunda yaptıkları staj alanına göre “Avukat”, “Savcı” ve “Hâkim” gibi unvanlara sahip olurlar.

Kosova Üniversitesinde Hukuk Fakültesi Yurtdışı Eğitim

Dünyanın git gide artan nüfusu, pek çok ülkenin birbiriyle daha köklü ve etkin bir iletişime girmesiyle birlikte uluslararası hukuki ilişkilerde yoğunluğun artmasına sebep oluyor. Bu nedenle yurtdışı eğitim alma fikri öğrencilere, farklı kültürleri de bir arada görme seçeneğiyle birlikte daha cazip geliyor. Böylece öğrenciler sadece ülkesinde değil pek çok uluslararası ilişkilerde de söz sahibi olmaya hak kazanıyor.

Birçok imkânı sunan Kosova Üniversitesinde Hukuk Fakültesi’nde okumak isteyen öğrencilerimizin ise yapması gereken tek şey Eurostar Yurtdışı Eğitim Danışmalığı ile iletişim kurmak. Öğrenmek istediğiniz tüm bilgiyi size sunan danışmalık şirketimiz, karar verdiğiniz takdir de sizin için her şeyi düşünür ve en uygun şekilde yönlendireceğinden emin olabilirsiniz.

Kosova Üniversitesi, Kosova’daki tek üniversite ve Sırbistan’ın en güneydeki eyaletidir. 2008 yılında bağımsız bir devlet üniversitesi olarak beş yıllık bir müfredatla kurulmuştur. Şu anda, altmıştan fazla akademik anadal ve yüzden fazla çalışma parkuruna sahip on fakülte ve on dört akademik bölüm bulunmaktadır. Üniversitenin Kosova’da tek olan kendi hukuk fakültesi vardır.

Kosova Üniversitesi 2008 yılında kurulmuştur ve şu anda on binin üzerinde lisans ve lisansüstü öğrencisi bulunmaktadır. Kosova’da tek olan kendi hukuk fakültesine sahiptir. Hukuk fakültesi hukuk alanında lisans, yüksek lisans ve doktora dereceleri sunmaktadır. Halen Amerikan Barolar Birliği ve ABA Akreditasyon ve Hukuk Dereceleri Komisyonu tarafından akredite bir kurum olmak için çalışmaktadır.

Kosova Üniversitesi Hukuk Fakültesi, ABA Akreditasyon ve Hukuk Degures Komisyonu tarafından akredite edilmiştir, bu da derslerin tamamlanmasından sonra öğrencilerine ABA sertifikaları vermesini sağlar. Ayrıca, tüm ders ve programların akreditasyon alabilmesi için geçme sınavları gerekmektedir. ABA Akreditasyon Komisyonu, standartların karşılandığından emin olmak için tüm akredite kurumlara periyodik yerinde ziyaretler gerçekleştirir.

Kosova Üniversitesi, lisans programının bir parçası olarak uluslararası hukuk derslerini içeren bir medeni hukuk müfredatıyla kurulmuştur. . Müfredat o zamandan beri ceza hukuku, anayasa hukuku, idare hukuku, kamu hukuku, karşılaştırmalı hukuk ve fikri mülkiyet hukuku derslerini içerecek şekilde genişlemiştir. Öğrenciler, normal derslere ek olarak, Kosova Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde toplumsal cinsiyet çalışmaları, insan hakları, sosyal bilgiler ve siyaset bilimi alanlarında seçmeli dersler alabilirler.

Hem tam zamanlı hem de yarı zamanlı öğrenciler lisans derecesi alabilirler. Kosova Üniversitesi’ndeki programlar. Lisans programları iki yıl sürerken, yüksek lisans programları üç yıl sürer ve hukuk bilimlerinde doktora derecesine kadar götürür. Lisans derecesine sahip öğrenciler, ek sınav veya kompozisyon olmaksızın doğrudan yüksek lisans programlarına başvurabilirken, lisans derecesine sahip öğrenciler, ek sınav veya kompozisyon olmaksızın doğrudan bir yüksek lisans programına başvurabilirler. Bu programlara başvurmak için herhangi bir ön koşul yoktur; ancak, başvuru sahipleri hem lisans programlarından hem de almış olabilecekleri diğer derecelerden iyi bir akademik geçmişe sahip olmalıdır.

Kosova Üniversitesi Hukuk Fakültesi şu anda hem ULEI tarafından tam olarak akredite edilmiş bir kurum olmak için çalışmaktadır. ve Fakülte şu anda Kosova’da tamamen hukuk eğitimine adanmış tek fakültedir; yerel ve güney Sırbistan genelindeki ihtiyaçları karşılayan hem lisans hem de yüksek lisans derecelerine sahiptir.

Adres: Katip Mustafa Çelebi Mavi mahallesi – Han İstiklal Caddesi No: 49 D:kat:5  Taksim/İstanbul

Telefon: (0212) 709 87 09 iletişim için tıklayınız.

Puanla
[Total: 0 Average: 0]

Tarafından desteklenmektedir WordPress. Tarafından tasarlanmıştır WooThemes

Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram  ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!