Kosova Eğitim Danışmanlığı

Ülke Hakkında

Kosova Tarihi

Ülke Hakkında kısa bir kosava tarihi şu şekildedir ; 20. yüzyılda Kosova birçok değişim geçirdi. Eyalet, Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı sırasında önemli bir stratejik konumdu. Bu savaşlardan sonra komünist Sovyetler Birliği, Balkan komşularını yeniden örgütlemeye zorladı. Kosova, yeni kurulan Yugoslavya federasyonunun bir parçası oldu. Komünist dönemde, Kosova’nın gelişimi sermaye eksikliği ve yetersiz hükümet politikası nedeniyle engellendi. Ancak 1989 yılından sonra bu ihmalin giderilmesiyle Kosova gelişmeye başlamıştır.

Birinci Dünya Savaşı sırasında Kosova, Sırbistan için önemli bir askeri bölgeydi. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Bulgaristan, 1914’te Sırbistan’a saldırılar başlattı ve bu, Balkan Savaşları olarak bilinen büyük bir savaşa yol açtı. İtalya 1917’de Bulgaristan’a karşı ittifaka katıldığında, ülke onlara da savaş ilan etti. Bu, Bulgar devletinin çöküşüne yol açtı ve ardından Sırbistan ile anlaşma yoluna gitti. Sonuç olarak, Bulgaristan savaştan çekildi ve Sırbistan’ın ikinci büyük şehri olan Shumla’ya (günümüz Sofya) girmesine izin verdi. Başarılarının bir sonucu olarak, çoğu Kosovalı o geceyi sokaklarda müzik ve fenerlerle kutladı.

Dünya Devletleri İkinci Dünya Savaşı sırasında Müslüman gönüllüleri silahlandırmaya başladığında, bu Kosovalı Müslümanlar arasında şiddetli Müslüman milliyetçiliğinin artmasına neden oldu. Sırp hükümeti bunu tüm ülke üzerindeki gücünü pekiştirmek için bir fırsat olarak gördü. Şiddetli zulüm kampanyaları ile eyaletin Müslüman nüfusunu hedef aldılar ve infaz tehdidi altında Ortodoksluğa zorla geçiş yaptılar. Savaşlar Sırbistan için Almanya için olduğundan farklı bir şekilde sona erdi; Belgrad onlar gibi faşist bir tiranlığa dönüşmek yerine yeniden komünistlerin kalesi haline geldi. Alman ordusu, sürekli müttefik bombalamaları onları doğrudan yapmaktan alıkoyduktan sonra Belgrad’a girdi.

Yugoslavya’daki komünist rejim, Belgrad’daki 1980 Yaz Olimpiyatlarına ev sahipliği yaptıktan sonra çökmeye başladı. İki yıl sonra başka bir Olimpiyata ev sahipliği yaptıktan sonra, Yugoslavya bir kez daha dünyanın en büyük atletik uluslarından biri olma yolundaymış gibi görünüyordu. Ancak sporcular, ülkelerinin Açılış Törenleri sırasında Kosova’yı bağımsız bir ulus olarak tanımayı reddetmesi nedeniyle bu edisyona katılmayı reddettiler. Bunun yerine, Makedonya ve Arnavutluk gibi Arnavut çoğunluklu devletlerden sporcuları selamladılar ve bu da Kosova ve Belgrad’da benzer şekilde ayaklanmalara yol açtı. Birçok kişi bunu, kendi kaderini tayin hakkını tanımayı reddeden veya kanun önünde onlara eşit muamele etmeyi reddeden bir hükümete karşı bir direniş eylemi olarak gördü.

Kosova, yaklaşık 50 yıldır Yugoslavya’nın bir parçası olmasına rağmen, o zamandan beri bağımsızlık kazandı. Belgrad’ın Müslüman nüfusuna yönelik baskısına karşı uluslararası baskı nedeniyle. Belki de Belgrad artık kontrolde olmadığına göre, Kosovalı Müslümanlar Sırp hükümetinin zulmünden veya şiddetinden korkmadan dini görevlerini yerine getirebilecekler.

 

Kosova yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip bir ülkedir. Başkenti Priştina’dır. Bağımsızlığını 17 Şubat 2008 yılında ilan etmiş, Birleşmiş Milletler idaresinde olan bir ülkedir. Halkın çoğunluğunu Arnavutlar ve Sırplar oluşturmaktadır.  Arnavutça ve Sırpça resmi dil olarak kabul görürken Türkçe yerel dil niteliğindedir. Türkçe sadece Prizren şehrinde resmi dil olarak kabul edilmiştir. Arnavutluk, Makedonya, Karadağ, Sırbistan Komşu ülkeleri arasındadır. Kömür, kurşun, linyit önemli yer altı kaynaklarındandır. Kosova’nın en tarihi kenti Prizrendir. Osmanlı kültürünün ve mimarisinin halen hâkim olduğu kentler arasında ön plandadır. Kosova tarihi ve turistik açıdan oldukça büyük önem taşımaktadır.

Ülke Hakkında Osmanlı Tarihi

Kosova, yaklaşık 500 yıl boyunca Osmanlı yönetiminde kalmıştır. I. Murat Hüdâvendigâr;Sırp, Bulgar ve diğer Hıristiyan devletlerin doğurduğu tehlikeyi önlemek amacıyla, başlattığı savaşta, şehit düşmüştür. Günümüzde Priştina’nın merkezinde I. Murat Hüdavendigarın organlarının gömüldüğü Sultan Murat Türbesi ziyaretçilerini beklemektedir. Savaş Osmanlıların zaferi ile nihayetlenmiştir. 1389 yılında yapılan 1. Kosova Savaşı sonrasında görenlerin söylediklerine göre, savaşta ölen Türk askerlerinin kanının birikmesi sonucunda, Ay ve Yıldız’ın bu kanlar üzerinde yansımasıyla oluştuğu kabul ediliyor.

1448 yılında ise 1.Kosova Savaşının yenilgisini hazmedemeyen, Macar Krallığı idaresindeki Yanoş Hunyadi Kosova topraklarına rahatlıkla sızarak ,Osmanlılara anlaşma talep etmiş ve ret cevabı alması üzerine, ordusu ile birlikte saldırıp 2. Kosova Savaşını kesin olarak başlatmış oldu.3 gün süren savaşta Osmanlı tekrar galip geldi. Böylece Balkanlara tamamen yerleştiler. 1912 yıllarından Osmanlı hükümdarlığının son bulduğu zaman kadar Kosova’da Türkçe resmi dil niteliğindeydi. Türklerin çoğunlukta olması Türk dilinin resmileşmesinde rol oynamıştır. Bölgenin diğer hakları Türkçe dilinin resmileşmesi ile hem dinî hem kültürel yönden ilerleme kaydettiler. Osmanlı Devleti, bölgede yaşayan Arnavutlara, Sırplara herhangi din, dil, kültür yönünden zorlamada bulunmamıştır. Buda Osmanlı kültürününhalen Kosova’da var olmasının önemli etkenlerinden.

Eski Yugoslavya eyaleti olan Kosova, güney Sırbistan ve kuzey Makedonya’da yer almaktadır. Toplam 3.700 mil karenin biraz üzerinde bir arazi alanına ve yaklaşık 1.8 milyon nüfusa sahiptir. Kosova, 2008 yılında Sırbistan’dan bağımsızlığını ilan ettiğinden beri, çeşitli etnik kökenlerini ve siyasi gruplarını uzlaştırmak için mücadele etti. İlerleme yavaş olmasına rağmen, ülke giderek kendi kendine yeterli ve istikrarlı hale geliyor.

Kosova vatandaşlarının çoğu Müslüman ve beş farklı etnik gruptan birine mensup. Sırplar Kosova’daki en büyük grubu oluşturuyor, ardından Arnavutlar ve Romanlar geliyor. Ancak Arnavutlar, Arnavut etnik grubu içinde çoğunluğu oluşturmaktadır. Boşnaklar, Karadağlılar ve Makedonlar gibi Arnavut olmayan azınlıklar da var. Nüfusun yüzde 97’sinden fazlası etnik Arnavut olarak tanımlanıyor, ancak ülkede yaşayan büyük bir Sırp azınlık da var.

Kosova, 27 Şubat 2008’de 111 ülke tarafından uluslararası olarak bağımsız bir devlet olarak tanındı. 1999’da BM’ye üye oldu ve Ekim 2012’den itibaren iki yıllık bir dönem için BM Güvenlik Konseyi’nde yer aldı. AB, saat başına 10 € olarak belirlenen asgari ücretle 2013 yılında kapılarını Kosovalı üyelere resmen açtı. Ülkenin hükümet yapısı, Kosova Meclisi (Anga Quint) olarak bilinen tek kamaralı bir yasama meclisinden oluşuyor. Bir de cumhurbaşkanı tarafından atanan bir başbakan var. Ordunun başı, cumhurbaşkanına rapor veren Savunma Başkomutanıdır (Komandant Kompanise i Paskustva).

Kosova, bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana kendi kendine yeterlilik ve istikrar konusunda önemli ilerleme kaydetmiş olsa da, henüz dünyadaki yerini bul. Ülke hâlâ siyasi huzursuzluk ve etnik grupları tüm vatandaşlar için eşitlikten üstün tutan zayıf kurumlarla boğuşuyor. Bununla birlikte, birçok uluslararası kuruluş, bu eski Yugoslavya cumhuriyetinde istikrarlı kurumların kurulmasına ve desteklenmesine yardımcı oldu.

Adres: Katip Mustafa Çelebi mahallesi Mavi Han İstiklal Caddesi No: 49 D:kat:5  Taksim/İstanbul

Telefon: (0212) 709 87 09 iletişim için tıklayınız

Puanla
[Total: 0 Average: 0]

Tarafından desteklenmektedir WordPress. Tarafından tasarlanmıştır WooThemes

Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram  ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!